Jedna dva tři gallery, Petrohradská kolektiv

25. 5.

10:00 - 16:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop pro děti i dospělé / for kids and their parents

Hana Hillerová se zabývá sochou, instalací a kresbou. Studovala na PedFUK, Humboldt State University v Kalifornii a University of Texas v Austinu. Reprezentuje ji galerie Hiram Butler v Houstonu. Po dlouhodobém pobytu v USA v současné době žije a pracuje v Praze a má tři děti.

http://hillerova.info/

 

26. 5.

11:00 - 17:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop

Hana Hillerová se zabývá sochou, instalací a kresbou. Studovala na PedFUK, Humboldt State University v Kalifornii a University of Texas v Austinu. Reprezentuje ji galerie Hiram Butler v Houstonu. Po dlouhodobém pobytu v USA v současné době žije a pracuje v Praze a má tři děti.

http://hillerova.info/

17:00 - 19:00 Benjamin Tomasi: Setkání s vyšíváním aneb staňte se součástí výtvarného díla! / Meeting with embroidery and become part of the artwork! CZ + EN

30. 5.  

18:00 Darina Alster, Hana Hillerová: Přivítání / Welcoming MOTHERS ARTLOVERS MAGICAL CAMP

18:30 DJ Zeynab Gueye

 

Mothers Artlovers: Jsme skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek, dokumentaristek, aktivistek. Jsme kreativní ženy, pro které je umění životně důležité, a náš zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. Zabýváme se specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vycházíme z feministického přesvědčení, že osobní je politické.

Kempujeme v prostoru galerie, abychom zde za účastí svých dětí a pozvaných hostů týden tvořili generativní instalaci. Instalace bude tvořena nánosem společně stráveného času, výsledkem našich společných činností, ve kterých spatřujeme uměleckou hodnotu. Základem instalace je kolotoč, který bude během našeho campu nabývat stále magičtějších podob.

en We are a group of visual artists, theoreticians, curators, documentaries, activists. We are creative women for whom art is vital, and motherhood has not stopped our interest in creation. We do not exclude fathers artists, nor the women or men who want to know something about the subject, or the future parents. We deal with the specific experiences, problems and needs of mothers engaged in the Arts. Our starting point is the feminist belief that personal is political.

We camp in the gallery area to make a generative installation here together with our children and invited guests. The installation based on a carousel will elaborate results of our joint activities, layers of  time spent together in which we see artistic value and will gain more magical forms throughout the week of our camp.

 

31. 5.

16:00 - 18:00 Zuzana Štefková: Workshop Dopis Matce Zemi

 

Kdy jste naposledy adresovali dopis někomu, komu vděčíte za život? Mothers Artlovers zvou děti a rodiče k setkání, v jehož rámci společně vytvoříme dopis pro planetu, která nám dává život, a kterou my, její děti, posledních pár stovek let tak nemilosrdně drancujeme ve stále se zrychlujícím tempu. Formou malovaného dopisu se k Zemi obracíme jako k živé bytosti. Chceme jí vzdát dík za její životodárnou sílu, sdílet své obavy o její budoucnost a naše odhodlání udělat maximum pro to, aby se i děti našich dětí mohly těšit z její rozmanitosti a krásy. Adresátkou našeho dopisu je sice Matka Země, ale „do kopie“ chceme přidat i ty, kteří podle našeho názoru nedělají pro planetu dost, i když by z titulu své funkce mohli a měli – ministra životního prostředí, primátora hl. města Prahy, naše poslance a senátory. CZ

 

18:30 - 20:00 Hana Hillerová: Artist Talk

Hana Hillerová se zabývá sochou, instalací a kresbou. Studovala na PedFUK, Humboldt State University v Kalifornii a University of Texas v Austinu. Reprezentuje ji galerie Hiram Butler v Houstonu. Po dlouhodobém pobytu v USA v současné době žije a pracuje v Praze a má tři děti.

http://hillerova.info/

 

1. 6.

15:00 - 17:00 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lenka Jabůrková: Zvukový Workshop pro děti / Sound Workshop for kids

17:30 - 19:30 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lenka Jabůrková: Site-specific zvuková instalace / Site-specific sound installation

 

2. 6.

15:00 - 18:00 Hana Chmelíková, Matyáš Grimmich: Poradní kruh pro matky z okolí, herna pro děti zajištěná. / en Advisory circle for mothers in the neighborhood, playroom for children.

 

3. 6.

15:00 Hana Chmelíková: Něco jako lekce a performativní přednáška o skladebnosti dětství. 

en Sort of Lesson and performative lecture on childhood composition.

17:00 Hana Chmelíková: Workshop Kolektivní dekompozice dětského oblečení.

Obdoba draní peří v ženském kolektivu. Půjde to na dračku. Nic než holčičí rozebírání věcí. Můžeme mluvit celkem klidně, smíme zhluboka dýchat i způsobit průvan. Při této činnosti nikdy nechyběly děti.

 

5. 6.

14:00 - 17:00 Kateřina Olivová: Workshop Břicho horní a dolní

Prožitkový workshop pro ženy o vlastním těle, (sebe)vědomí, (sebe)lásce a práci s tělesností a emocemi v bezpečném a otevřeném prostředí.

en An experiential workshop for women on one's body, (self)consciousness, (self)love, and work with flesh and emotions in a safe and open environment.

17:30 Darina Alster a její hosté Karina Kottová, Piotr Sikora, Hana Janečková, Tomáš Vaněk budou debatovat o mateřství a institucích. Herna pro děti je zajištěná.  

„Co zde požaduji je, aby matky zaujaly místo v umění a v akademickém prostředí, aby pozvedly hlas, mnoho hlasů, aby promlouvaly v rámci kánonu i proti němu, aby reflektovaly spletitosti mateřské péče v kontextu uměleckého provozu.“ Christa Donner

en Debate on Motherhood and institutions. The debate will be held in Czech language.