Kampus Hybernská

24. 5.

19:00 Jolana Havelková, Tereza Bonaventurová, Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková, Ateliér Intermédií FAVU VUT: Vernisáž skupinové výstavy / Group exhibition opening

První ze série výstav s podtitulem KOMPILACE SKUTEČNOSTÍ komentuje charakteristické rysy veřejného prostoru současných měst, ať už jde o chorobotvornost životního prostředí, přesycenost vizuálním smogem, vytrácející se vztah k lidovým tradicím a instrumentalizaci kulturních významů, nebo ztrátu autenticity. / en: The first of the series of exhibitions subtitled COMPILATION OF REALITIES comments on the characteristic features of the public space of contemporary cities, whether it is the environmental morbidity, visual smog saturation, folk traditions wiping out and instrumentalization of cultural meanings, or the loss of authenticity.

 

Darina Alster: Performance String Figures. Texty, které čtu, poznamenávají moje tělo a vice versa. Anarchie je souzvuk harmonie. Můžeme dohromady vytvořit participativní společnost? / en: Lyrics that I read alter my body and vice versa. Anarchy is a consonance of harmony. Can we create a participatory society? Hosté / Guests: David Josef Merta, Neursea_988 a Gertie Adelaido.

20:00 Gertie Adelaido: Electro set

21:00 kNiFeLoOp: Live set

 

27. - 28. 5.

Sympozium SDÍLENÉ MÍSTO, ČAS A PROSTOR k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění. / Symposium SHARED PLACE, TIME AND SPACE on current issues of urban public space and contemporary art. Most contributions will be in Czech language.

 

Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné?

 

       1. BLOK / 27. 5.

09:30 - 10:15   psycholog Lubomír Kostroň

10:30 - 11:15   historik umění a architektury Pavel Kalina

11:45 - 12:30   sociální antropolog Petr Vašát

13:30 - 14:15   architektka Pavla Melková

14:30 - 15:15   sochař Pavel Karous

16:45 - 17:30   vědkyně Eva Žáková

 

      2. BLOK / 28. 5.

10:00 - 11:00   historik a teoretik umění Ludvík Hlaváček

11:10 - 12:10   sochař a výtvarník Kurt Gebauer

12:20 - 13:20   umělec a performer Tomáš Ruller

14:00 - 14:30  Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková: Performativní přednáška / Performative lecture on Tinnitus Studies. Host/ guest: Veronika Svobodová.

14:30 - 15:30   umělec a aktivista Vladimír Turner

15:40 - 16:40   vizuální umělec a pedagog Martin Piaček

16:50 - 17:50   vizuální umělec Andreas Fogarasi  EN

 

3. 6.

 

17:30 Komentovaná prohlídka výstavy a její slavnostní ukončení / en: Commented tour of the exhibition followed by closing reception. CZ + EN