Kasárna Karlín

29. 5.

19:00 Milan Mikuláštík, Benjamin Tomasi: Vernisáž / Exhibition opening

 

Výstavní projekt bude reflektovat rozhraní a vzájemnou reciprocitu osobního a veřejného světa, intimního a sdíleného prostoru. Autoři společně koncipují prostor kasárenského bazénu jako místně-specifický environment sestávající z instalací, které se významově a smyslově navzájem doplňují a evokujících datovou lázeň. Instalace použije architektonické, zvukové a interaktivní prvky, aby návštěvníka přenesla do oázy relaxace a ničím nerušeného pohodlí, zatímco subverzivně naznačuje aktuální politické a společenské otázky, jakými jsou: digitální bezpečnost, důvěryhodnost médií, problematika fyzického i digitálního odpadu, geopolitika, ekologie, udržitelnost a další.

en Exhibition project reflects the interface and reciprocity of the personal and public world, intimate and shared space. The authors re-design the barracks pool space into a site-specific environment consisting of installations that mutually complement each other and are reminiscent of a data spa. The installation uses architectonic, audio and interactive elements to transfer the visitor into an oasis of relaxation and undisturbed comfort while subversively commenting on current political and social issues such as: digital security, media credibility, physical and digital waste issues, geopolitics, ecology, sustainability, and more..

 

 

1. 6.

 

16:00 Gilberto Conti: Workshop IOIO Giant Masks CZ + EN
Umělec, loutkář a pedagog brazilského původu, zakladatel loutkového divadla IOIO. Workshop vychází především z tradičních brazilských karnevalových loutek a masek.

en Artist, puppeteer and teacher of Brazilian origin, founder the IOIO Puppet Theatre. The Workshop is based primarily on traditional Brazilian carnival puppets and masks.

 

2. 6.

 

18:00 Hunter Andrews feat. Urban Gardening & Sustainability Club: Urban Gardening Workshop  

CZ + EN

Studentský projekt, věnující se environmentálním problémům prostřednictvím přednášek, workshopů a přímých akcí (guerilla gardening). Jejich cílem je měnit přístup obyvatel města ke sdílené zeleni a vytvářet platformy, které pomohou zlepšit městské životní prostředí. Jejich workshop, zaměřený na výrobu tzv. seed bombs, je nejen pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí, aby se místa jejich každodenního pohybu ve městě zazelenala.  

en A student project dedicated to environmental issues through lectures, workshops and direct actions (guerilla gardening). Their aim is to change the attitude of city residents to shared greenery and to create platforms to help improve the urban environment. Their seed bombs workshop is not only for children, but for all those who want to make steps towards revitalizing neglected areas of our urban environment.

 

20:00 Kinders: Kinoprojekce dokumentu. / Documentary film projection.

Režie / Directed by: Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, 2016, Rakousko / Austria, 95min, německy s českými titulky / in German with Czech subtitles.

Dokument Kinders sleduje několik dětí a teenagerů pocházejících z různých rodin i kultur, které zažívají někdy těžké, jindy matoucí, občas veselé a jindy hořké chvíle svých životů. Všechny spojuje účast v hudebním vzdělávacím programu ((superar)) založeným Charitou, Vídeňským koncertním domem a vídeňským chlapeckým sborem. V rámci programu se z "neviditelných" outsiderů stávají mladí, sebevědomí lidé, kteří si prostřednictvím hudby uvědomí svůj skrytý potenciál. I samotné děti si všímají, jak se jejich každodenní život viditelně mění v důsledku diskusí, které jsou součástí hudebního vzdělávání. Tím, že společně zpívají a učí se hrát na hudební nástroje se životy těchto sociálně znevýhodněných mladých lidí ubírají velmi překvapujícím a kreativním směrem. Není to povolání, ale spíše rozvinutí talentů a jejich využití, které by měly být ústředním bodem našeho života.

 

6. 6.

17:00 - 18:00 Claudia Tomasi: Interaktivní performance proběhne přímo ve výstavních prostorách bazénu kasáren Karlín. Autorka použije postupů vizionářské kraniosakrální terapie v kombinaci se současným tancem, čímž dokonale doplní ambientní zvukovou krajinu výstavy. Tímto způsobem se pokusí o ztělesnění rituálu osvobození od tíživých objemů informací.

en Interactive performance will take place right in the exhibition area of the pool in Karlín Barracks.The author uses craniosacral therapy in combination with contemporary dance to perfectly match the ambient sound landscape of the exhibition. In this way, she attempts to embody the ritual of liberation from the oppressive volumes of information.