Chci přispět na projekt

Příspěvky v jakékoliv výši můžete posílat na účet pořadatele:

Bankovní spojení:

č.ú. 1965074369/0800

Nadace Prague Biennale

Česká spořitelna

Rytířská 29, 11000 Praha 1