kompilace skutečností / compilation of realities

PROGRAM

24. 5.

Kampus Hybernská

19:00 Jolana Havelková, Tereza Bonaventurová, Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková, Ateliér Intermédií FAVU VUT: Vernisáž skupinové výstavy / Group exhibition opening

První ze série výstav s podtitulem KOMPILACE SKUTEČNOSTÍ komentuje charakteristické rysy veřejného prostoru současných měst, ať už jde o chorobotvornost životního prostředí, přesycenost vizuálním smogem, vytrácející se vztah k lidovým tradicím a instrumentalizaci kulturních významů, nebo ztrátu autenticity.

The first of the series of exhibitions subtitled COMPILATION OF REALITIES comments on the characteristic features of the public space of contemporary cities, whether it is the environmental morbidity, visual smog saturation, folk traditions wiping out and instrumentalization of cultural meanings, or the loss of authenticity.

 

19:15 Darina Alster: Performance String Figures. Texty, které čtu, poznamenávají moje tělo a vice versa. Anarchie je souzvuk harmonie. Můžeme dohromady vytvořit participativní společnost?

Lyrics that I read alter my body and vice versa. Anarchy is a consonance of harmony. Can we create a participatory society?

Hosté / Guests: David Josef Merta, Neursea_988 a Gertie Adelaido. 

20:00 Gertie Adelaido: Electro set

21:00 kNiFeLoOp: Live set

 

25. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

10:00 - 16:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop pro děti i dospělé / for kids and their parents

 

(A)VOID Floating Gallery

17:30 Hunter Andrews, Mary Plachar, Natalia Kalna, Connor Drew, Sasha Melnikov, Stefan Fielder: Procesuální událost na pomezí performance a happeningu COMMUNITY KITCHEN používá společné jídlo k iniciaci propojování komunit prostřednictvím společné večeře v prostorách galerie.

Procesual event on the borderline between art performance and happening Community Kitchen is using food to provoke conversation and community engagement by preparing a meal together in gallery space.  

 

20:30 NoisiV: Audiovizuální vystoupení / Audiovisual show

26. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

 

11:00 - 17:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop

17:00 - 19:00 Benjamin Tomasi: Setkání s vyšíváním aneb staňte se součástí výtvarného díla! / Meeting with embroidery and become part of the artwork! CZ + EN
 

27. - 28. 5.

Kampus Hybernská

Sympozium SDÍLENÉ MÍSTO, ČAS A PROSTOR k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění.

Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné?

Symposium SHARED PLACE, TIME AND SPACE on current issues of urban public space and contemporary art. Most contributions will be in Czech language.

 

        1. BLOK / 27. 5.

09:30 - 10:15   psycholog Lubomír Kostroň

10:30 - 11:15   historik umění a architektury Pavel Kalina

11:45 - 12:30   sociální antropolog Petr Vašát

13:30 - 14:15   architektka Pavla Melková

14:30 - 15:15   sochař Pavel Karous

16:45 - 17:30   vědkyně Eva Žáková

 

       2. BLOK / 28. 5.

10:00 - 11:00   historik a teoretik umění Ludvík Hlaváček 

11:10 - 12:10   sochař a výtvarník Kurt Gebauer 

12:20 - 13:20   umělec a performer Tomáš Ruller 

14:00 - 14:30  Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková: Performativní přednáška / Performative lecture on Tinnitus Studies

14:30 - 15:30   umělec a aktivista Vladimír Turner

15:40 - 16:40   vizuální umělec a pedagog Martin Piaček 

16:50 - 17:50   vizuální umělec Andreas Fogarasi  EN

 

29. 5.

Kasárna Karlín

19:00 Milan Mikuláštík, Benjamin Tomasi: Vernisáž / Exhibition opening

 

Výstavní projekt bude reflektovat rozhraní a vzájemnou reciprocitu osobního a veřejného světa, intimního a sdíleného prostoru. Autoři společně koncipují prostor kasárenského bazénu jako místně-specifický environment sestávající z instalací, které se významově a smyslově navzájem doplňují a evokujících datovou lázeň. Instalace použije architektonické, zvukové a interaktivní prvky, aby návštěvníka přenesla do oázy relaxace a ničím nerušeného pohodlí, zatímco bude letmo pojednávat žhavé politické a společenské otázky.

Exhibition project will reflect the interface and reciprocity of the personal and public world, intimate and shared space. The authors re-design the barracks pool space into a site-specific environment consisting of installations that mutually complement each other and are reminiscent of a data spa. The installation uses architectonic, audio and interactive elements to transfer the visitor into an oasis of relaxation and undisturbed comfort while commenting on ardent political and social issues.

30. 5.  

Jedna dva tři gallery Petrohradská

18:00 Darina Alster, Hana Hillerová: Přivítání / Welcoming MOTHERS ARTLOVERS MAGICAL CAMP

18:30 DJ Zeynab Gueye

 

Mothers Artlovers: Jsme skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek, dokumentaristek, aktivistek. Jsme kreativní ženy, pro které je umění životně důležité, a náš zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. Zabýváme se specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vycházíme z feministického přesvědčení, že osobní je politické. 

Kempujeme v prostoru galerie, abychom zde za účastí svých dětí a pozvaných hostů týden tvořili generativní instalaci. Instalace bude tvořena nánosem společně stráveného času, výsledkem našich společných činností, ve kterých spatřujeme uměleckou hodnotu. Základem instalace je kolotoč, který bude během našeho campu nabývat stále magičtějších podob.

We are a group of visual artists, theoreticians, curators, documentaries, activists. We are creative women for whom art is vital, and motherhood has not stopped our interest in creation. We do not exclude fathers artists, nor the women or men who want to know something about the subject, or the future parents. We deal with the specific experiences, problems and needs of mothers engaged in the Arts. Our starting point is the feminist belief that personal is political.

We camp in the gallery area to make a generative installation here together with our children and invited guests. The installation based on a carousel will elaborate results of our joint activities, layers of  time spent together in which we see artistic value and will gain more magical forms throughout the week of our camp.

 

31. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

16:00 - 18:00 Zuzana Štefková: Workshop Dopis Matce Zemi

 

Kdy jste naposledy adresovali dopis někomu, komu vděčíte za život? Mothers Artlovers zvou děti a rodiče k setkání, v jehož rámci společně vytvoříme dopis pro planetu, která nám dává život, a kterou my, její děti, posledních pár stovek let tak nemilosrdně drancujeme ve stále se zrychlujícím tempu. Formou malovaného dopisu se k Zemi obracíme jako k živé bytosti. Chceme jí vzdát dík za její životodárnou sílu, sdílet své obavy o její budoucnost a naše odhodlání udělat maximum pro to, aby se i děti našich dětí mohly těšit z její rozmanitosti a krásy. Adresátkou našeho dopisu je sice Matka Země, ale „do kopie“ chceme přidat i ty, kteří podle našeho názoru nedělají pro planetu dost, i když by z titulu své funkce mohli a měli – ministra životního prostředí, primátora hl. města Prahy, naše poslance a senátory. CZ


 

18:30 - 20:00 Hana Hillerová: Artist Talk

1. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

15:00 - 17:00 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lucie Jabůrková: Zvukový Workshop pro děti / Sound Workshop for kids

17:30 - 19:30 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lucie Jabůrková: Site-specific zvuková instalace / Site-specific sound installation


 

Kasárna Karlín

16:00 Gilberto Conti: Workshop IOIO Giant Masks CZ + EN
Umělec, loutkář a pedagog brazilského původu, zakladatel loutkového divadla IOIO. Workshop vychází především z tradičních brazilských karnevalových loutek a masek.

Artist, puppeteer and teacher of Brazilian origin, founder the IOIO Puppet Theatre. The Workshop is based primarily on traditional Brazilian carnival puppets and masks. 

 

2. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

15:00 - 18:00 Hana Chmelíková, Matyáš Grimmich: Poradní kruh pro matky z okolí, herna pro děti zajištěná. / Advisory circle for mothers in the neighborhood, playroom for children.

 

Kasárna Karlín

18:00 Hunter Andrews feat. Urban Gardening & Sustainability Club: Urban Gardening Workshop  

CZ + EN

Studentský projekt, věnující se environmentálním problémům prostřednictvím přednášek, workshopů a přímých akcí (guerilla gardening). Jejich cílem je měnit přístup obyvatel města ke sdílené zeleni a vytvářet platformy, které pomohou zlepšit městské životní prostředí. Jejich workshop, zaměřený na výrobu tzv. seed bombs, je nejen pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí, aby se místa jejich každodenního pohybu ve městě zazelenala.

A student project dedicated to environmental issues through lectures, workshops and direct actions (guerilla gardening). Their aim is to change the attitude of city residents to shared greenery and to create platforms to help improve the urban environment. Their seed bombs workshop is not only for children, but for all those who want to make steps towards revitalizing neglected areas of our urban environment.

Kasárna Karlín

20:00 Kinders: Kinoprojekce dokumentu. / Documentary film projection.

Režie / Directed by: Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, 2016, Rakousko / Austria, 95min, německy s českými titulky / in German with Czech subtitles.

 

3. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

14:00 - 16:00  Hana Chmelíková: Něco jako lekce a performativní přednáška o skladebnosti dětství. Sort of Lesson and performative lecture on childhood composition.

16:00 - 18:00 Hana Chmelíková: Workshop Kolektivní dekompozice dětského oblečení.

Obdoba draní peří v ženském kolektivu. Půjde to na dračku. Nic než holčičí rozebírání věcí. Můžeme mluvit celkem klidně, smíme zhluboka dýchat i způsobit průvan. Při této činnosti nikdy nechyběly děti.

 

Kampus Hybernská

17:30 Komentovaná prohlídka výstavy a její slavnostní ukončení

Commented tour of the exhibition followed by closing reception. CZ + EN


 

4. 6.

(A)VOID Floating Gallery

SOCHY - OBJEKTY - INSTALACE / studenti AVU

Výstava představí výběr z klauzurních prací studentů Ateliéru figurálního sochařství a medaile (škola Vojtěcha Míči), Ateliéru sochařství I (škola Lukáše Rittsteina) a Ateliéru sochařství II (škola Tomáše Hlaviny) pražské Akademie výtvarných umění. Kurátoři výstavy: Iva Mladičová a Vojtěch Míča.

SCULPTURES - OBJECTS - INSTALLATION / AVU students

The exhibition will present a selection of the final works by students of Studio of Figural Sculpture and Medals (Vojtěch Míča School), Sculpture Studio I (Lukáš Rittstein School) and Sculpture Studio II (Tomáš Hlavina School) of the Prague Academy of Fine Arts. Exhibition curators: Iva Mladičová and Vojtěch Míča.

 

5. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

14:00 - 17:00 Kateřina Olivová: Workshop Břicho horní a dolní

Prožitkový workshop pro ženy o vlastním těle, (sebe)vědomí, (sebe)lásce a práci s tělesností a emocemi v bezpečném a otevřeném prostředí.

An experiential workshop for women on one's body, (self)consciousness, (self)love, and work with flesh and emotions in a safe and open environment. 

17:30 Darina Alster a její hosté Karina Kottová, Piotr Sikora, Hana Janečková, Tomáš Vaněk budou debatovat o mateřství a institucích. Herna pro děti je zajištěná. / Debate on Motherhood and institutions. The debate will be held in Czech language.

„Co zde požaduji je, aby matky zaujaly místo v umění a v akademickém prostředí, aby pozvedly hlas, mnoho hlasů, aby promlouvaly v rámci kánonu i proti němu, aby reflektovaly spletitosti mateřské péče v kontextu uměleckého provozu.“ Christa Donner  

 

6. 6.

Kasárna Karlín

17:00 - 18:00 Claudia Tomasi: Interaktivní performance proběhne přímo ve výstavních prostorách bazénu kasáren Karlín. Autorka použije postupů vizionářské kraniosakrální terapie v kombinaci se současným tancem, čímž dokonale doplní ambientní zvukovou krajinu výstavy. Tímto způsobem se pokusí o ztělesnění rituálu osvobození od tíživých objemů informací.

Interactive performance will take place right in the exhibition area of the pool in Karlín Barracks.The author uses craniosacral therapy in combination with contemporary dance to perfectly match the ambient sound landscape of the exhibition. In this way, she attempts to embody the ritual of liberation from the oppressive volumes of information.

 

7.6.

(A)VOID Floating Gallery

19:00 Hana Magdoňová: Performance

 

8. 6.  

(A)VOID Floating Gallery

19:00 Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič a Josef Straka: Literární večer s autorským čtením a diskuzí Básně o městech a ve městech.

Literary evening with author readings followed by discussion Poet(ry) in the city. CZ + EN

 

21:00 Mutanti Hledaj Východisko: Koncert / Concert