PROGRAM AKCÍ

24. 5.

Kampus Hybernská

od 19:00 vernisáž první ze série výstav Magic Carpets 2019: Kompilace skutečností představí práce Jolany Havelkové, Terezy Bonaventurové, společný projekt Michala Kindernaye a Deany Kolenčíkové a studijní projekt Ateliéru Intermédií FAVU v Brně

 

Darina Alster: performance String Figures. Hosté/ guests: David Josef Merta, Neursea_988 a Gertie Adelaido.

Texty, které čtu, poznamenávají moje tělo a vice versa. Anarchie je souzvuk harmonie. Můžeme dohromady vytvořit participativní společnost?

en Lyrics that I read alter my body and vice versa. Anarchy is a consonance of harmony. Can we create a participatory society?

20:00 Gertie Adelaido (electro set)

21:00 kNiFeLoOp (live set)

25. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

10:00 - 16:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop pro děti i dospělé/ for kids and their parents

Hana Hillerová se zabývá sochou, instalací a kresbou. Studovala na PedFUK, Humboldt State University v Kalifornii a University of Texas v Austinu. Reprezentuje ji galerie Hiram Butler v Houstonu. Po dlouhodobém pobytu v USA v současné době žije a pracuje v Praze a má tři děti.

http://hillerova.info/

(A)VOID

od 17:30 procesuální událost na pomezí performance a happeningu Community Kitchen používá společné jídlo k iniciaci propojování komunit prostřednictvím společné večeře v prostorách galerie. Autoři Community Kitchen - Hunter Andrews, Mary Plachar, Natalia Kalna, Connor Drew, Sasha Melnikov, Stefan Fielder předvedou živou kulinařinu přímo na palubě (A)VOID a následně návštěvníky pozvou ke společnému stolování v galerii.

 

Po večeři následuje koncert Lavoisier a vystoupení audiovizuálního projektu noisiV v podpalubí lodi.

en 5.30 pm Procesual event on the borderline between art performance and happening Community Kitchen is using food to provoke conversation and community engagement by preparing a meal together in gallery space. Community Kitchen authors - Hunter Andrews, Mary Plachar, Natalia Kalna, Connor Drew, Sasha Melnikov, Stefan Fielder will perform live culinary delights on board of (A)VOID and then invite visitors to dine in the gallery.

 

After the dinner will follow concert of Lavoisier and an audiovisual show by NoisiV.

26. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

11:00 - 17:00 Hana Hillerová: Spin Art Workshop pro děti i dospělé/ for kids and their parents

Hana Hillerová se zabývá sochou, instalací a kresbou. Studovala na PedFUK, Humboldt State University v Kalifornii a University of Texas v Austinu. Reprezentuje ji galerie Hiram Butler v Houstonu. Po dlouhodobém pobytu v USA v současné době žije a pracuje v Praze a má tři děti.

http://hillerova.info/

17:00 - 19:00 Benjamin Tomasi: Setkání s vyšíváním aneb staňte se součástí výtvarného díla! / Meeting with embroidery or become part of the artwork!

 

27. - 28. 5.

Kampus Hybernská

dvoudenní mezioborové sympozium SDÍLENÉ MÍSTO, ČAS A PROSTOR k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění. (Klikněte pro více informací)

 

Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné?

Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět dvoudenní interdisciplinární sympozium, zaměřené na témata aktuální situace umění ve veřejném prostoru, historické paměti města, jeho obrazových systémů, vizuálního smogu, nebo propojení místa a kolektivní paměti. Do debaty se svými příspěvky vstoupí jak odborníci z řad zástupců veřejné správy a akademické obce, tak osobnosti, pohybující se na poli teorie a praxe současné české i zahraniční umělecké scény.

ANDREAS FOGARASI / PAVEL KAROUS / KURT GEBAUER / MARTIN PIAČEK / TOMÁŠ RULLER / PAVEL KALINA / LUDVÍK HLAVÁČEK / VLADIMÍR TURNER / PAVLA MELKOVÁ / PETR VAŠÁT / LUBOMÍR KOSTROŇ / EVA ŽÁKOVÁ

en Symposium SHARED PLACE, TIME AND SPACE on current issues of urban public space and contemporary art. Most contributions will be in Czech language.

29. 5.

Kasárna Karlín

od 19:00 slavnostní otevření společné výstavy Milana Mikuláštíka a Benjamina Tomasiho.

 

Výstavní projekt bude reflektovat rozhraní a vzájemnou reciprocitu osobního a veřejného světa, intimního a sdíleného prostoru.

Autoři společně koncipují prostor kasárenského bazénu jako místně-specifický environment sestávající z instalací, které se významově a smyslově navzájem doplňují a evokujících datovou lázeň. Instalace použije architektonických, zvukových a interaktivních prvků, aby návštěvníka přenesla do oázy relaxace a ničím nerušeného pohodlí, zatímco bude letmo pojednávat žhavé politické a společenské otázky.

 

en 7.00 pm opening ceremony of the joint exhibition of Milan Mikuláštík and Benjamin Tomasi.

The exhibition project will reflect the interface and reciprocity of the personal and public world, intimate and shared space.

The authors re-design the barracks pool space into a site-specific environment consisting of installations that mutually complement each other and are reminiscent of a data spa. The installation uses architectonic, audio and interactive elements to transfer the visitor into an oasis of relaxation and undisturbed comfort while commenting on ardent political and social issues.

 

 

30. 5.  

Jedna dva tři gallery Petrohradská

od 18:00 přivítání Mothers Artlovers Magical camp na Magic Carpets


Mothers Artlovers
Jsme skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek, dokumentaristek, aktivistek. Jsme kreativní ženy, pro které je umění životně důležité, a náš zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. Zabýváme se specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vycházíme z feministického přesvědčení, že osobní je politické.

Kempujeme v prostoru galerie, abychom zde za účastí svých dětí a pozvaných hostů týden tvořili generativní instalaci. Instalace bude tvořena nánosem společně stráveného času, výsledkem našich společných činností, ve kterých spatřujeme uměleckou hodnotu. Základem instalace je kolotoč, který bude během našeho campu nabývat stále magičtějších podob. Autorka koncepce Darina Alster, autorka instalace Hana Hillerová

en We are a group of visual artists, theoreticians, curators, documentaries, activists. We are creative women for whom art is vital, and motherhood has not stopped our interest in creation. We do not exclude fathers artists, nor the women or men who want to know something about the subject, or the future parents. We deal with the specific experiences, problems and needs of mothers engaged in the Arts. Our starting point is the feminist belief that personal is political.

We camp in the gallery area to make a generative installation here together with our children and invited guests. The installation based on a carousel will elaborate results of our joint activities, layers of  time spent together in which we see artistic value and will gain more magical forms throughout the week of our camp.

18:30 DJ Zeynab Gueye

 

31. 5.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

16:00 - 18:00 Workshop Dopis Matce Zemi Zuzany Štefkové

Kdy jste naposledy adresovali dopis někomu, komu vděčíte za život? Mothers Artlovers zvou děti a rodiče k setkání, v jehož rámci společně vytvoříme dopis pro planetu, která nám dává život, a kterou my, její děti, posledních pár stovek let tak nemilosrdně drancujeme ve stále se zrychlujícím tempu. Formou malovaného dopisu se k Zemi obracíme jako k živé bytosti. Chceme jí vzdát dík za její životodárnou sílu, sdílet své obavy o její budoucnost a naše odhodlání udělat maximum pro to, aby se i děti našich dětí mohly těšit z její rozmanitosti a krásy. Adresátkou našeho dopisu je sice Matka Země, ale „do kopie“ chceme přidat i ty, kteří podle našeho názoru nedělají pro planetu dost, i když by z titulu své funkce mohli a měli – ministra životního prostředí, primátora hl. města Prahy, naše poslance a senátory.

18.30 - 20:00 Artist Talk Hany Hillerové

 

1. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

15:00 - 17:00 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lenka Jabůrková: Zvukový Workshop pro děti / Sound Workshop for kids

17:30 - 19:30 Alexandra Cihanská - Machová feat. Lenka Jabůrková:  Site-specific zvuková instalace / Site-specific Sound installation

 

Kasárna Karlín

od 16:00 venkovní workshop IOIO Giant Masks pro děti a rodiče

 

Gilberto Conti je umělec, loutkář a pedagog brazilského původu. Založil loutkové divadlo IOIO, se kterým organizuje festivaly a tvůrčí dílny po celém světě. Jeho tvorba vychází především z tradičních brazilských karnevalových loutek a masek. V rámci workshopu si děti vyrobí obří malované masky z kartonu. Workshop je vhodný pro anglicky i česky mluvící účastníky.

 

en 4.00 pm outdoor workshop IOIO Giant Carnival for children and their parents. 

Gilberto Conti is an artist, puppeteer and teacher of Brazilian origin. He founded the IOIO Puppet Theatre, that he organises festivals and creative workshops around the world with. His work is based primarily on traditional Brazilian carnival puppets and masks. During the workshop, children will make giant painted masks from cardboard. The workshop is suitable for both English and Czech speaking participants.

 

2. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

15:00 - 18:00 Poradní kruh Hany Chmelíkové a Matyáše Grimmicha pro matky z okolí, zejména ty svobodné jsou vítány. Herna pro děti zajištěná.

en advisory circle for mothers in the neighborhood, playroom for children.

 

Kasárna Karlín

od 18:00 venkovní Urban Gardening workshop nejen pro děti

 

Hunter Andrews a jeho skupina Urban Gardening and Sustainability Club při AAU Prague představují studentský projekt, věnující se environmentálním problémům prostřednictvím přednášek, workshopů a přímých akcí (guerilla gardening). Jejich cílem je měnit přístup obyvatel města ke sdílené zeleni a vytvářet platformy, které pomohou zlepšit městské životní prostředí. Jejich workshop, zaměřený na výrobu tzv. seed bombs, je nejen pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí, aby se místa jejich každodenního pohybu ve městě zazelenala.

en 6.00 pm outdoor Urban Gardening workshop for children and their parents

Hunter Andrews and his Urban Gardening and Sustainability Club @ AAU Prague present a student project dedicated to environmental issues through lectures, workshops and direct actions (guerilla gardening). Their aim is to change the attitude of city residents to shared greenery and to create platforms to help improve the urban environment. Their seed bombs workshop is not only for children, but for all those who want to make steps towards revitalizing neglected areas of our urban environment.

Kasárna Karlín

od 20:00 Kinders: kinoprojekce dokumentu  / documentary film projection

 

Režie/ directed by: Arash T. Riahi, Arman T. Riahi /  2016 / Rakousko / 95min / V němčině s českými titulky/ in German with Czech subtitles.

 

Dokument Kinders sleduje několik dětí a teenagerů pocházejících z různých rodin i kultur, které zažívají někdy těžké, jindy matoucí, občas veselé a jindy hořké chvíle svých životů. Všechny spojuje účast v hudebním vzdělávacím programu ((superar)) založeným Charitou, Vídeňským koncertním domem a vídeňským chlapeckým sborem. V rámci programu se z "neviditelných" outsiderů stávají mladí, sebevědomí lidé, kteří si prostřednictvím hudby uvědomí svůj skrytý potenciál. I samotné děti si všímají, jak se jejich každodenní život viditelně mění v důsledku diskusí, které jsou součástí hudebního vzdělávání. Tím, že společně zpívají a učí se hrát na hudební nástroje se životy těchto sociálně znevýhodněných mladých lidí ubírají velmi překvapujícím a kreativním směrem. Není to povolání, ale spíše rozvinutí talentů a jejich využití, které by měly být ústředním bodem našeho života.

 

3. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

15:00 Hana Chmelíková: Něco jako lekce.

Performativní přednáška o skladebnosti dětství. Je láska nadpřirozená? Zajímalo by mě, jestli konečně nosíš pyžamo. Tohle je manuál. Kam se poděla piksla a zlaté mince? Je to hraný. Koho to zajímá?

17:00 workshop s Hanou Chmelíkovou: Kolektivní dekompozice dětského oblečení.

Obdoba draní peří v ženském kolektivu. Půjde to na dračku. Nic než holčičí rozebírání věcí. Můžeme mluvit celkem klidně, smíme zhluboka dýchat i způsobit průvan. Při této činnosti nikdy nechyběly děti.

en Hana Chmelíková: Sort of Lesson. Performative lecture on childhood composition.

Kampus Hybernská

od 19:00 komentovaná prohlídka výstavy kompilace skutečností za účasti umělců i kurátorky Elis Unique a její slavnostní ukončení.

en 7.00 pm commented tour of the exhibition compilation of realities with Artists and curator Elis Unique followed by closing reception.

 

5. 6.

Jedna dva tři gallery Petrohradská

14:00 - 17:00 Kateřina Olivová: Workshop s názvem Břicho horní a dolní.

Prožitkový workshop pro ženy o vlastním těle, (sebe)vědomí, (sebe)lásce a práci s tělesností a emocemi v bezpečném a otevřeném prostředí.

en an experiential workshop for women on one's body, (self) consciousness, (self) love, and work with flesh and emotions in a safe and open environment.

od 17:30 Darina Alster a její hosté: Karina Kottová, Piotr Sikora, Hana Janečková, Tomáš Vaněk budou debatovat o mateřství a institucích. Herna pro děti je zajištěná.

„Co zde požaduji je, aby matky zaujaly místo v umění a v akademickém prostředí, aby pozvedly hlas, mnoho hlasů, aby promlouvaly v rámci kánonu i proti němu, aby reflektovaly spletitosti mateřské péče v kontextu uměleckého provozu.“ Christa Donner

en debate on Motherhood and institutions. The debate will be held in Czech language.

6. 6.

Kasárna Karlín

17:00 - 18:00 interaktivní performance Claudie Tomasi proběhne přímo ve výstavních prostorách bazénu kasáren Karlín. Autorka použije postupů vizionářské kraniosakrální terapie v kombinaci se současným tancem, čímž dokonale doplní ambientní zvukovou krajinu výstavy. Tímto způsobem se pokusí o ztělesnění rituálu osvobození od tíživých objemů informací.

 

Claudia Tomasi, tanečnice a choreografka z Vídně, absolvovala studium tance a choreografie ve Forum Dança v Lisabonu a na HZT v Berlíně. V současné době často spolupracuje se svým bratrem, audiovizuálním umělcem Benjaminem Tomasi, na projektech na rozhraní současného tance, zvukového umění a výtvarného umění.

 

en Dancer and choreographer Claudia Tomasi based in Berlin studied dance and choreography at the Forum Dança in Lisbon and at the HZT in Berlin. At present, Claudia often collaborates with her brother, audiovisual artist Benjamin Tomasi, on projects on the borderline of contemporary dance, sound art and fine art. Claudia's interactive performance will take place right in the exhibition area of the pool in Karlín Barracks.The author uses craniosacral therapy in combination with contemporary dance to perfectly match the ambient sound landscape of the exhibition. In this way, she attempts to embody the ritual of liberation from the oppressive volumes of information.

7. 6.  

(A)VOID

20:30 Hana Magdoňová: performance HALÓ, PROSÍM!

Veřejný prostor jako spektákl společnosti, filtr reality, neproniknutelnost, nemožnost vidět, zacílit, obejmout.

Hana Magdoňová (*1989) je studentkou ateliéru performance Tomáše Rullera na FaVU VUT v Brně, zaměřuje se na performance-body_design-site_specific-happening-dramaturgie. Mohli jste si jejich výrazných vystoupení všimnout např. na Theatrum Mundi, výstavě Pokoje 2018, výstavě Suterén v Brně nebo sólové akce ve veřejných prostranstvích.
http://hanamagdonova.blogspot.com/

8. 6.  

(A)VOID

od 19:00 bilingvální literární večer s autorským čtením a diskuzí Poet(ry) in the city - Básně o městech a ve městech. Svou tvorbu představí Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič a Josef Straka. Večer je konán ve spolupráci se Společností poezie a projektem Praha město literatury.

 

Praha se na konci roku 2018 připojila k projektu městských básníků – City Poets a první básnířkou hlavního města se stala Sylva Fischerová, autorka deseti básnických sbírek, prozaických i odborných titulů a knih pro děti. Jejím cílem jako básnířky města Prahy je představovat jiné básníky, žijící i nežijící, na místech spojených s jejich tvorbou a životem. Pořádá čtení i na méně obvyklých místech veřejného prostoru nebo na místech zcela specifických. Jejím úkolem je být ambasadorkou poezie i města Prahy v cizině. Během večera zazní její texty spjaté s Prahou, ale také s náplavkou a pohovoří o básnických a literárních akcích ve veřejném prostoru.

 

Básnířka Jitka N. Srbová v současné době dopisuje čtvrtou básnickou knihu Svět. Její předchozí sbírka s názvem Les popisovala fenomén lesa z různých úhlů pohledu. Autorka přečte své texty a pohovoří, jak vidět a vnímat poezii, resp. báseň v prostorách města i lesa.

 

Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, v minulém roce vydal čtvrtou básnickou a také částečně esejistickou knihu Západo-východní zrcadla, knihu básnických promluv o době na pozadí reflexe myšlenek italské renesance a mystiky islámského súfismu. Jeho aktivity výrazně zasahují do sdíleného prostoru města a posluchačům připomene několik významných básnických událostí toho typu nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Několik svých textů na závěr přečte básník a prozaik Josef Straka a promluví zejména o tom, kým je městský básník v zahraničí, jak básník významným způsobem zasahuje do dění ve městě, například v Nizozemí či Belgii, zmíní se o aktivitách mnoha městských básníků a o jejich čteních, performancích a diskuzích o a ve veřejném prostoru.

od 21:00 koncert Mutanti Hledaj Východisko

en 7.00 pm bilingual literary evening with author readings by Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič and Josef Straka will be followed by discussion Poet(ry) in the city. The evening is held in cooperation with the Poetry Society and the Prague City of Literature project.

 

At the end of 2018, Prague joined the project of City Poets. Sylva Fischerová, the author of ten poetry collections, prosaic and expert publications and books for children became the first ambassador of poetry and the city of Prague abroad. Her mission is to present other poets living and non-living in places connected with their creation and life. She also organizes readings in less common public spaces or in places that are significantly specific. During this evening she will present her lyrics connected to Prague, especially to the river and talk about poetic and literary events in the public space.

 

Jitka N. Srbová is currently preparing to issue her fourth poetic book Svět (The World). Her previous collection, entitled Les (The Woods), described the woods phenomenon from different perspectives. The author will read her texts and talks about how to perceive poetry, respectively a poem in the city and the "forest".

 

Adam Borzič, poet and editor-in-chief of the Czech literary magazine Tvar, among others published the fourth poetic and partly essayist book West-East Mirrors last year, a book of poetic talks about the time on the background of reflection on the ideas of the Italian Renaissance and the mysticism of Islamic Sufism. His activities significantly affect the shared space of the city. He will remind listeners of several important poetic events of this type not only in the Czech republic but also abroad.

 

At the end of the night poet and prose writer Josef Straka will read several of his texts. He will speak about the meaning of the City Poet abroad and how significantly does the poet interfere with the events in the city on examples of the Netherlands and Belgium. He will also mention the activities of many urban poets and their readings, performances and discussions about and in public space.

9.00 pm concert Mutanti Hledaj Východisko