SDÍLENÉ MÍSTO ČAS A PROSTOR

Dvoudenní mezioborové sympozium k aktuálním problémům městského veřejného prostoru a současného umění.
 

27. - 28. 5. / Kampus Hybernská

Jakými způsoby může architektura a urbanismus ve spojení s výtvarným uměním formovat prostory, ve kterých člověk žije a setkává se s ostatními? Jaký vliv mohou mít na sféru sociální komunikace a obohacení člověka ve smyslu vnímání kulturních významů? A jaké skutečné změny vnáší nové technologie a rozšiřování různých virtuálních prostorů do našeho chápání veřejného prostoru, naplnění jeho funkcí a jeho vztahu k pojmům jako (kolektivní) identita nebo komunita? Jsou některé tyto tendence rizikové a jiné naopak přínosné?

27. 5. PRVNÍ BLOK

09:30 - 10:15 LUBOMÍR KOSTROŇ působil od roku 1990 v psychologickém ústavu FF Masarykovy univerzity. Po vzniku FSS MU odešel učit na tamější Katedru psychologie. Zabývá se jak obecnou psychologií a psychologií organizace a řízení, tak kognitivní psychologii, řízením lidských zdrojů a psychologií v architektuře. Vedl rovněž seminář o teorii chaosu, komplexních dynamických systémech a jejich modelování. V současné době působí na Brněnské mezinárodní podnikatelské škole (BIBS, a.s.).

10:30 - 11:15 PAVEL KALINA je český historik umění a architektury, učí na Fakultě architektury ČVUT. Kromě současné architektury se věnuje mj. středověkému a baroknímu umění a architektuře. Je autorem řady odborných článků a knižních publikací, poslední z nich pod názvem "Umění a mystika" vyšla v roce 2013. V současné době vychází jeho nová monografie "Hluboké město".

11:45 - 12:30 PETR VAŠÁT je sociální antropolog zabývající se urbánními studii. Pracuje jako výzkumný pracovník na Sociologickém ústavu AV ČR a působil na Katedře sociologie Kolumbijské univerzity v New Yorku. Zabývá se komparativním studiem architektury a veřejného prostoru, bezdomovectví a post-socialistického města a časovými, prostorovými a sociálními sférami kultury ulice. Svůj výzkum realizuje v českých a kolumbijských městech.

13:30 - 14:15 PAVLA MELKOVÁ je česká architektka a teoretička architektury. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT, a zároveň od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila a vlastní spolu s doc. ing. arch. Miroslavem Cikánem. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kterou v současné době vede.

14:30 - 15:15 PAVEL KAROUS je sochař, který vytváří objekty, věnuje se místně specifickým instalacím, intervencím do veřejného prostoru a realizacím v rámci architektury a výstavnictví. Se svým dlouhodobým projektem „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru z období reálného socialismu. Od roku 2016 také připravuje a moderuje na rádiu Wave pořad Predátoři a plameňáci, který je zaměřený na aktuální projevy vizuálního umění ve veřejném prostoru. V současnosti učí jako vedoucí Ateliéru sochy na Škole současného umění – Scholastika.

16:45 - 17:30 EVA ŽÁKOVÁ je od roku 2003 vedoucí České kanceláře programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura a od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení Institutu umění IDU. Je odbornicí na kulturní a kreativní průmysly a kulturní politiku a byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Je členkou Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury ČR.

28. 5. DRUHÝ BLOK

10:00 - 11:00 LUDVÍK HLAVÁČEK je významný český historik a teoretik umění, kurátor. Byl redaktorem časopisu Výtvarné umění a působil v Ústavu teorie a dějin umění. V roce 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění. Dnes je ředitelem Nadace pro současné umění a působí jako pedagog na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

11:10 - 12:10 KURT GEBAUER je český výtvarník, který se sochařským realizacím ve veřejném prostoru věnuje již od 60. let, kdy patřil mezi nejaktivnější členů české nezávislé a neoficiální umělecké scény. Jeho intervence do veřejného prostoru mají často sociální rozměr. Působí jako emeritní profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

12:20 - 13:20 TOMÁŠ RULLER je český umělec, pohybující se především v rámci média performance. Vytváří také multimediální instalace, videa, procesuální akce nebo divadelní výpravy. Počátky jeho jeho tvorby leží v období komunistického režimu, kdy se často dostával do konfliktu s vládní mocí a musel své syrové a často kritické performance realizovat v rámci neoficiální scény. V současné době působí jako vedoucí Ateliéru performance na FaVU v Brně.

14:00 - 14:30 MICHAL KINDERNAY a DEANA KOLENČÍKOVÁ / Performativní přednáška Tinnitus Studies

14:30 - 15:30 VLADIMÍR TURNER je český umělec současné mladší generace. Ve své tvorbě osciluje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a aktivismem. Tyto obory nevnímá odděleně a jejich provozování se snaží spojovat v celek, kterému říká aktivní občanský život. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. 

15:40 - 16:40 MARTIN PIAČEK je slovenský vizuální umělec. Zaměřuje se na témata osobní identity z hlediska národně-historického aspektu, příslušnosti ke slovenské národní a státní identitě, analyzuje funkce a významy pomníků a historických monumentů. jeho díla se vyznačují nedůvěrou k oficiálním dějinám, jejich lineární kauzalitě a účelové mytologizaci. Martin Piaček působí jako pedagog na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

16:50 - 17:50 ANDREAS FOGARASI je rakouský vizuální umělec. Ve svých projektech se zajímá o zastoupení místa, moci a identity ve veřejném prostoru. Základem jeho tvorby je kritické zkoumání mechanismů, kterými dnes politika působí v oblasti vizuální kultury. Jeho díla byla zastoupena na řadě mezinárodních výstav a za svůj projekt v maďarském pavilonu na 52. benátském bienále získal Zlatého lva. Příspěvek proběhne v anglickém jazyce.

 

 

Z kapacitních důvodů prosím rezervujte účast na info@flashart.cz